Home » Magnetoterapie

Magnetoterapie

TERAPIE ZA POUŽITÍ MAGNETICKÉ SÍLY JE DNES NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JAKÉKOLI LÉČBY, KTERÁ MÁ BÝT KOMPLEXNÍ.

MagnetoterapieMagnetoterapie se s úspěchem používá téměř ve všech oborech medicíny jako důležitá součást komplexní terapie. Odborné poradenství lékařů v oblasti magnetoterapeutických pomůcek může být neocenitelnou pomocí pro mnoho lidí s potížemi v oblasti onemocnění pohybového ústrojí (svalů, kloubů), kůže, nervových onemocnění a dalších.

V Japonsku a USA mají pacienti běžně možnost konzultací s profesionálními magnetoterapeuty, kteří navrhují komplexní léčbu včetně potravinových doplňků, tělesných cvičení, akupunktury, laserové terapie a podobně.

A v čem magnetoterapie spočívá?

Principem působení statického magnetického pole na organismus je to, že buňky jsou slabými magnety s oběma polarizacemi. To, ať se nám to líbí, či ne, je dáno účinky magnetického pole Země (o indukci 0,6 gauss), které je stálou součástí životního prostředí člověka. Jsou-li buňky vystaveny působení magnetu o indukci 300 a více gauss, přijímají jeho polarizaci. Na základě zmíněného principu je patrné, že buňky mohou být zmagnetizovány. Na této bázi dochází k elektromagnetickým a biochemickým změnám v buňkách, a tím k příznivému ovlivnění systému kostního, svalového, imunologického, hormonálního, kardiovaskulárního, zažívacího a nervového. Vlivem léčebně aplikovaného magnetického pole dochází k pozitivním biologickým změnám ve tkáních, které je možno využít při odstranění řady zdravotních potíží. Po operacích a úrazech dochází k urychlení hojení až o padesát procent. Medicínské magnety, které se používají jako pomůcky magnetoterapie, mívají minimální indukci 1000 gauss.

MagnetoterapiePřitom cílenou magnetoterapii můžete podstoupit, aniž o tom budete vůbec vědět. Ve světě jsou čím dál běžnější magnetoterapeutické náramky a náhrdelníky, které stabilizují krevní tlak, příznivě ovlivňují krevní oběh a zvyšují okysličení krve. Magnetoterapeutické náhrdelníky uvolňují napětí šíjového svalstva a podporují imunitní systém. U astmatiků dochází ke zmírnění intenzity a prodloužení intervalů mezi jednotlivými astmatickými záchvaty.

Je paradoxem doby, že magnetoterapie, která statisticky vykazuje ze všech dosud známých léčebných metod nejvyšší míru úspěšnosti, nejmenší rizika a nákladnost, je stále metodou poslední volby. Je často používána až tehdy, kdy tradiční léčebné metody naprosto selhaly. V současné době však narůstá její obliba hlavně mezi příznivci zdravého životního stylu.

Proč zrovna magnety?

Léčebné účinky magnetů jsou pozorovány a prokazovány již stovky let. První doložené zmínky o terapeutickém využití magnetů se datují do období 200 let př. n. l. do doby řeckého lékaře Galena, který se ve svém díle „De simplicium medica mentorum temperamentis ac facultatibus“ zmiňuje o ozdravných a očistných účincích magnetů. Také Hippokrates popisoval jak léčit onemocnění kloubů přikládáním rudy zvané magnetovec. Název magnetismus je odvozen od řeckého města Magnesia, kde se magnetovec těžil. Pod vlivem magnetického pole se zlepšuje cirkulace krve a jednotlivé buňky se více zásobují kyslíkem a živinami, což urychluje mnohé léčebné procesy. Pomocí působení magnetického pole se škodlivé látky rychleji eliminují z buněk.

MagnetoterapieMagnetické pole se s úspěchem využívá v rehabilitaci, traumatologii, revmatologii, angiologii, gynekologii i jiných oborech. Vyvolává následující:

  • Vazodilataci (tj. rozšíření cév)
  • Analgetické působení (tj. tlumení bolesti)
  • Protizánětlivé působení
  • Myorelaxace (tj. svalové uvolnění)
  • Zrychlení hojení (kostí, svalů, vazů, kůže)
  • Protiedémové působení (tj. zmenšení otoků)

Nošení magnetických šperků se osvědčilo zejména při potížích: artritida, migréna, bolesti zad a kloubů, stres a únava, nervozita a nespavost, tenisový loket, menstruační bolesti, špatná cirkulace krve. Protibolestivý efekt permanentních magnetů (a magnetoterapie obecně) je nejčastější důvod jejich aplikace. Magnetické pole působí celou řadu změn v exponovaných tkáních (změny povrchových potenciálů buněk a membrán, ovlivnění kapilárního řečiště, změny vodivosti nervových vláken apod.), které v celkovém výsledku vedou k útlumu bolesti, uvolnění svalových spasmů, k relaxaci, k urychlení hojení a regeneraci tkání.

A proč magnety ve špercích?

Nejen, že šperky jsou velice krásné, ale v případě obtíží můžete využívat pozitivního působení magnetického pole hned, jak to potřebujete. Samozřejmě je nutné zmínit i preventivní působení na naše zdraví. V akupunkturní praxi se často malé permanentní magnety používají k cílené stimulaci nebo tlumení cílených bodů. U nošení šperků lze předpokládat stejný efekt, včetně ovlivnění vegetativního systému, který svým regulačním efektem upravuje mimo jiné i krevní tlak. V některých zemích, např. v Japonsku a Číně je rozšířeno pití zmagnetizované vody i jiných nápojů, pro jejich příznivé účinky při poruchách trávení, nadýmání, žaludečních vředech, ledvinových a žlučových kamenech. Pití těchto nápojů je doporučováno i jako součást denního pitného režimu k dosažení dobrého zdravotního stavu. Všeobecně lze tedy říci, že magnetoterapie je důležitou součástí komplexního léčebného procesu. Přispívá výrazně i ke zlepšení celkového zdravotního stavu pacienta. MagnetoterapieJe paradoxem doby, že magnetoterapie, která statisticky vykazuje ze všech dosud známých léčebných metod nejvyšší míru úspěšnosti, nejmenší rizika a nákladnost, je často metodou poslední volby.