Home » Princip působení magnetů

Princip působení magnetů

Působení magnetůPrincipem působení statického magnetického pole na organismus je to, že buňky jsou polarizovány slabými magnety s oběma polarizacemi, což je dáno účinky magnetického pole Země o indukci 0,6 Gauss, které je stálou součástí životního prostředí člověka. Jsou-li buňky vystaveny působení magnetu o indukci 300 a více Gauss, přijímají jeho polarizaci. Na základě zmíněného principu je patrné, že buňky mohou být zmagnetizovány. Na této bázi dochází k elektromagnetickým a biochemickým změnám v buňkách a tím k příznivému ovlivnění systému kostního, svalového, imunologického, hormonálního, kardiovaskulárního, zažívacího a nervového.

Základními stavebními prvky našeho organismu jsou živé buňky, které jsou ohraničeny plazmatickou membránou. Vně i uvnitř těchto buněk probíhají biochemické reakce. Za určitých podmínek má membrána schopnost propouštět látky směrem do buňky nebo z buňky.

Působení magnetůMagnetické pole svým působením mnohonásobně zvětšuje propustnost buněčných membrán. Na ionty, které existují v buňkách a v koloidním systému, působí mechanické síly vlivem elektrických potenciálů vyvolané magnetickým polem. Síly jsou synchronní s magnetickým polem a usměrňují pohyb iontů. Dochází ke zvýšené látkové výměně, výrazně se zvětší prokrvení a okysličení části těla, na kterou je magnetické pole aplikováno.

Magnetoterapie v rámci léčebného plánu je plně na místě i v době farmakologické exploze a nových šetrných operačních postupů. Magnetoterapie je v odborných kruzích pokládána za jednu z nejbezpečnějších a nejúčinnějších fyzikálních léčebných metod a bývá často nazývána „léčebnou metodou 21. století“.

Na základě klinických zkušeností i experimentálních prací řady světových pracovišť dnes víme, že magnetické pole:

  • Zmenšuje či úplně odstraňuje bolest. Magnetické pole totiž ovlivňuje především silná nervová vlákna a omezuje přenos bolestivých vjemů z nervových zakončení do centrální nervové soustavy.
  • Navozuje rozšíření krevních cév. V aplikované oblasti během několika minut. Při opakovaných aplikacích se léčebný efekt urychluje a prodlužuje. V důsledku rozšíření cév stoupá v léčené oblasti teplota až o 1°C.
  • Má protizánětlivý efekt. A to jak u akutních, tak i u chronických zánětů.
  • Zmenšuje otoky.
  • Má hojivý efekt. Vlivem magnetického pole dochází k rychlejšímu hojení kostních zlomenin a otevřených poranění kůže a podkoží.
  • Podporuje látkovou výměnu. Zlepšuje detoxikační procesy v organismu.

Působení magnetů